Herzlich Willkommen beiAutohaus Wenger & Parschau GmbH
Geöffnet heute:08:00 - 18:30 Uhr
Mo-Fr: 08:00 - 18:30 / Sa: 09:00 - 13:00
Autohaus Wenger & Parschau GmbHSEATDE/DE43494de:seat-wup-bielefeld.de:zubehoer:lp:seat-collection

SEAT Collection.

Sonne. Stadt und Strand.

Auf den Geschmack gekommen?

Sprich uns jetzt an und hol dir den Style.

Ansprechpartner

Mar­ko
Op­per­mann
Ser­vice­be­ra­ter/Ser­vice­tech­ni­ker
Renè
Hohn­holz
Ser­vice­be­ra­ter
Da­ni­el
Bar­t­ram
Ser­vice­be­ra­ter
Kat­ja
Spähn
Ser­vice­as­sis­ten­tin
Ma­ria Me­lis­sa
Paatz
Ser­vice­as­sis­ten­tin